טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

קבלת הצעת מחיר

לקבלת הצעת מחיר יש לשלוח את  נוסח הפרסום ויתר הטפסים שנתקבלו מהעירייה או הועדה המקומית / אזורית, באמצעות פקס או מייל. יש לצרף את פרטי הלקוח (ניתן למלא טופס פרטי לקוח).

 הצעת המחיר תשלח אליכם תוך זמן קצר לפקס או למייל.

על מנת שנוכל להתחיל בהליך הפרסום, יש לחתום על הצעת המחיר ולהחזירה אלינו.

 

       מס' הפקס שלנו : 03-5288855                                 מייל: info@telenechasim.co.il

 

סירקין 26 תלאביב 63562 | טל. 03-5288830 | פקס. 03-5288855
דרונט בניית אתרים